postheadericon Informace pro pořadatele

Cena za produkci je určena mnoha různými aspekty jako je délka trvání produkce, která je ve většině případech nastavena na 6 hod., tzn. od 20:00 – 02:00, dále pak samotným honorářem kapely, honorářem zvukaře a vlastní aparatury, jednoduchého osvětlení a dopravou.

- Důležitou součástí příprav je místo pro našeho zvukaře a k tomu volný přístup k elektroinstalaci.

- Jakékoli další potřeby, specifické požadavky, jako je spuštění reprodukované hudby, větší množství světel či delší muzicírování atd. je zapotřebí včas projednat předem s kompetentní osobou.

postheadericon Smlouva ke stažení

postheadericon LOGO ke stažení

postheadericon Repertoár

postheadericon OSA

postheadericon STAGE PLAN